Liqui Moly / Oleje

Oleje LIQUI MOLY LIQUI MOLY produkuje široký sortiment motorových, prevodových a hydraulických olejov určených ako pre osobné a nákladné vozidlá, tak aj pre motocykle, motokáry, člny, záhradnú a poľnohospodársku techniku. Všetky oleje spĺňajú najprísnejšie normy a sú doporučované výrobcami vozidiel ako sú Audi, BMW, Mercedes-Benz, Opel, Porsche, VW, Ford, Man, Volvo. Ponuka zahrňuje aj sortiment výrobkov určených pre extrémne dlhé intervaly výmeny oleja. O kvalite svedčí aj to, že značka LIQUI MOLY je už tretím rokom výhradným dodávateľom pre tím formule 1 JORDAN.

Liqui Moly Liqui Moly Liqui Moly Liqui Moly Liqui Moly Liqui Moly Liqui Moly Liqui Moly Liqui Moly Liqui Moly Liqui Moly Liqui Moly Liqui Moly Liqui Moly

Prílohy

Odkaz na stránky

Označovanie kvality motorových olejov

Triedy olejov podľa API

Rozdelenie motorových olejov do motorových vozidiel do výkonnostných tried podľa americkej normy API (American Petroleum Institute). Prvé písmeno označuje určenie oleja: S pre benzínové motory, C pre dieselové motory. Druhé písmeno označuje úroveň kvality v rade od najnižšej. Najnovšie zavedené kategórie sú SM z novembra 2004 a CI-4 zo septembra 2002.

Triedy olejov podľa ACEA

Európska organizácia ACEA (Association des Constructeurs Européens d' Automobiles) je od 1.1.1996 nastupujúcou organizáciou k predchádzajúcej CCMC. Definuje kvalitu motorových olejov s prihliadnutím na európske požiadavky.

Kombinácia písmena a číslice určuje druh motora a jeho bližšiu špecifikáciu:

  • A1 až A5 - benzínové motory,
  • B1 až B5 - dieselové motory osobných automobilov, dodávok a ľahkých úžitkových vozidiel,
  • E1 až E7 - dieselové motory ťažkých úžitkových vozidiel,
  • C1 až C4 - zážihové a vznetové motory osadené filtrami pevných častíc.

Číslo za pomlčkou (napr. 02) určuje letopočet uvedenia kategórie do praxe.

Firemné normy výrobcov vozidiel

Rôzni výrobcovia vozidiel vyžadujú od motorových olejov splnenie dodatočných požiadaviek, ktorá uvádzajú vo svojich firemných normách.

Mercedes-Benz: napr. MB 228.1, 228.3 a 228.5 pre dieselové motory úžitkových vozidiel, MB 229.1, 229.3 a 229.5 pre benzínové a dieselové motory osobných vozidiel.

Volkswagen: VW 500.00 pre ľahkobežné oleje, 501.01 pre benzínové a atmosférické benzínové motory, 505.00 pre dieselové preplňované motory, 505.01 pre dieselové motory so systémom vstrekovania "čerpadlo-tryska" a 502.00 pre benzínové motory so zvýšenou výkonnosťou. VW 503.00/506.00/506.01 platí pre benzínové motory, dieselové motory vstrekovacieho systému "čerpadlo-tryska" a rovnako pre predĺžené intervaly výmeny motorového oleje (WIV) od modelového roku 2000. Pre dieselové systémy "čerpadlo-tryska" s predĺženými intervalmi výmeny oleje (WIV) je možné od modelov výroby 5/2001 použiť VW 506.01.

Viskozita oleja

Viskozita vyjadruje mieru vnútorného trenia kvapaliny a veľmi silno závisí na teplote. Podľa klasifikácie SAE sa označuje kódom (napr. 5W-40), kde prvá časť označuje zimnú triedu (5W) a druhá časť letnú triedu (40). Možnosti označenia sú:

  • zimná - 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W;
  • letná - 20, 30, 40, 50, 60.

Príklad označenia oleja 5W-40:
Tento olej je v zime použiteľný až do cca -30°C, a v lete až nad +35°C vonkajšej teploty.

Minerálne motorové oleje

Štandardne sa motorové oleje vyrábajú z minerálnych olejov. Tieto oleje sú ale vďaka stúpajúcim požiadavkám ako sú predĺžené intervaly výmeny oleje, vysoké výkony motorov a požiadavky na ľahkobežné vlastnosti, vo svojom použití obmedzené.
Typické viskozity sú: 10W-40, 15W-40, 20W-50.

Hydrokrakové motorové oleje

Sú to minerálne základové oleje, ktoré sa v rafinérii nákladným spôsobom ešte ďalej upravujú. Dlhé reťazce molekúl sa štiepia a viažu sa na ne atómy vodíku. Tým získavajú vlastnosti syntetických mazacích olejov. Tieto oleje obsahujú i malé množstvo syntetických olejov.
Typické viskozity sú: 5W-30, 5W-40, 10W-40.

Polo syntetické motorové oleje

Sú to minerálne oleje s obsahom syntetických komponentov. Majú zlepšené vlastnosti pri studených štartoch motora, udržujú čistotu vnútrajška motora a zaručujú výbornou ochranu pred opotrebovaním.
Typické viskozity sú: 5W-40, 10W-40.

Plne syntetické motorové oleje

Syntetické základné oleje tvoria základ pre motorové oleje so zreteľne zlepšenými vlastnosťami. Plne syntetické motorové oleje sú použiteľné v benzínových i dieselových motoroch a ponúkajú optimálnu ochranu proti opotrebeniu, veľmi dobrý rozvod oleje pri studených štartoch, ľahkobežné vlastnosti a výnimočnú čistotu motoru. Splňujú najvyššie štandardy kvality predpísanej API, ACEA a firemnými normami jednotlivých výrobcov vozidiel. Zvlášť doporučené sú pre dlhé intervaly výmeny oleje.
Typické viskozity sú: 0W-30, 0W-40, 5W-40.

Motorové oleje pre diesely

V súčasnosti najvyššie požiadavky na dieselové motory osobných vozidiel a na preplňované dieselmotory turbomiešadlami popisujú predpisy ACEA B3, príp. B4 a firemní norma VW 505.00. Oleje sú optimálne pre použitie v atmosféricky plnených dieselových motoroch i turbomiešadlom preplňovaných dieselmotoroch s i bez chladenia stlačeného vzduchu. Tieto požiadavky splňujú iba vysoko akostné motorové oleje, ako je napr. olej fy Liqui Moly Diesel Synthoil 5W-40.

Emisná norma EURO 4

Od 1.1.2005 začala platiť európska smernica na zníženie emisií EURO 4. Smernica určuje zníženie emisných limitov pre dieselové motory až na 57% súčasného stavu. Toho nie je možné dosiahnuť iba technickými zmenami v motorovej technológii alebo dodatočnými úpravami výfukových plynov, ale je nutné v oblasti minerálnych olejov vyvinúť nové mazacie látky zodpovedajúce náročným požiadavkám stanovených normou. Firme Liqui Moly sa podarilo vyvinúť pre normu Euro 4 nový motorový olej, ktorý bol označený obchodným menom "TOP TEC 4100" SAE 5W-40. Výrobca automobilov Daimler Chrysler nastavil svoju firemní normou 229.31 pre tieto dieselové vozidlá vybavené filtrom pevných častíc prvé meradlo a predpísal tým nutné požiadavky na vhodné mazacie látky umožňujúce zníženie emisií.

Ľahkobežné motorové oleje

Ľahkoběžné oleje majú priaznivú tekutosť pri nízkych teplotách, vyznačujú sa nízkou čerpacou prácou a vysokou tepelnou zaťažiteľnosťou. Majú preto pozitívny vplyv na spotrebu pohonných hmôt.
Typické viskozity sú: 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-40.

Celoročné motorové oleje

Viacstupňové (viac rozsahové) motorové oleje sa môžu v našom miernom podnebí celoročne používať. Tieto oleje nie sú v zimnom období príliš husté a v letnom období pri vysokých teplotách motoru príliš riedke.
Typické viskozity sú: 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40, 20W-50.

Ľahkobežný motorový olej s MoS2

MoS2 (molybdendisulfid) vytvára na dotykových klzných plochách v motore vysoko zaťažitelný mazací film. Dané ľahkobežné vlastnosti oleja zaručujú ľahší chod motora, zmenšujú opotrebenie motora a znižujú možnosť prevádzkových porúch. Vedecké pokusy dokázali: zníženie spotreby oleja a pohonných hmôt a zreteľne nižšie opotrebenie v motore. Firma Liqui Moly ponúka ľahkobežný prostriedok s MoS2 vo svojich výrobkoch: ako prísadu do motorového oleje - Ochrana pred opotrebením (Oil Additiv), alebo ako hotový motorový olej - MoS2 Leichtlauf 10W-40.