Filtre / Ostatné filtre

Do tejto skupiny filtrov sa zaraďujú špeciálne filtre na:

 1. Filtráciu dielektrika v strojoch pre elektroerozívne obrábanie či už sa jedná o rezanie alebo hĺbenie. Úzka spolupráca s výrobcami strojov vytvorila z firmy Mann Hummel experta na filtráciu dielektrika v strojoch pre elektroerozívne obrábanie. Ponúkame široký výber filtrov s priepustnosťou od 3 do 5 mikrónov vrátane typu v plaste.

  Prílohy

 2. Odlučovače oleja pre uzatvorené a otvorené odvetrávanie kľukovej skrine. Vývoj celej rady produktov ProVent® bola zameraná na najnovšiu generáciu priemyselných dieselových motorov. ProVent® nastavuje štandard pre odvetrávanie kľukovej skrine a ponúka významné výhody.

  Prílohy

 3. Filtre prevodového oleja zaisťujú čistý prevodový olej a tým trvale bezpečné riadenie u automatických prevodoviek.
 4. Filtre pre kompresory a vývevy.

  Prílohy

 5. Nové kompaktné čističe vzduchu pre vysoké požiadavky čistoty vzduchu

  Prílohy

 6. Filtre pre kúrenie, ventiláciu a klimatizáciu podľa normy EN 779 vrátane antibakteriálnej verzii.
 7. Filtre pre lakovne zabezpečujú ochranu pracovného prostredia a zamestnancov vďaka absorpcii škodlivých plynov.
 8. Filtre pre plynové turbíny a turbokompresory s vysokou prevádzkovou stabilitou vďaka tlakovej pevnosti väčšej ako 3000 Pa.
 9. Filtre pre čistý priestor. Garantovaná tesnosť podľa EN 1822, vrátane filtrov s aktívnym uhlím.

  Prílohy

 10. Filtre pevných častí s neustálou regeneráciou.

  Prílohy

 11. Filtračné vložky na filtráciu vody v bazéne.