Filtre / Hydraulické filtre

Hydraulické filtre Znečistený hydraulický olej kovovými čiastočkami, usadeninami môžu spôsobiť poruchy ovládacích hydraulických prvkov. Jedine čisté médium je zárukou správneho fungovania systému. Pre čistenie oleja v hydraulických obvodoch motorových vozidiel a v priemyselnej aplikácii sa požívajú:

  1. Filtračné vložky kovové s filtračným médiom:
    • papier
    • sklenné alebo polyesterové vlákna
    • mosadzné alebo nerezové sieťky
  2. Výmenné filtre skrutkovacie

Oblasti používania:

  1. Sacie filtre – montujú sa do sacieho potrubia aby chránili čerpadlo
  2. Tlakové filtre – montujú sa priamo do tlakového potrubia
  3. Do spätnej vetvy – montujú sa pred hydraulickú nádrž

V prípade predlžovania servisného intervalu výmeny filtra dochádza k výraznejšiemu opotrebovaniu častí hydraulického systému.

Prílohy